Duyệt danh mục

Nghiên cứu

Top 10 nghiên cứu cần sa năm 2014

Năm 2014 là một năm tuyệt vời đối với phong trào cải cách cần sa: thêm 2 bang, một số thành phố và Washington D.C đã bỏ phiếu ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa. Ngoài ra, đây cũng là một năm xuất sắc đối với ngành khoa học cần sa, với nhiều…

Top 10 Cannabinoid & Tác dụng của chúng

Thuật ngữ “cannabinoid” đề cập đến một trong những hợp chất tìm thấy trong cây cần sa. Nếu muốn bàn sâu về chuyên môn, thì tên gọi đầy đủ của những phân tử gốc thực vật này là “phytocannabinoid”. Khi bạn hút khói hoặc ăn cần sa, những hợp…

Các tác dụng phụ kinh hoàng của hoá trị

Một tác dụng phụ khác tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn rất khiến các bệnh nhân lo lắng là sự rụng tóc trên toàn bộ da đầu; một số loại thuốc có thể khiến tóc mỏng đi. Đây thường là các tác dụng phụ tạm thời: tóc mọc trở lại một vài tuần sau…