Cannabis Health Radio – Phiên bản tiếng Việt

Câu chuyện của bà Corrie Yelland – Phỏng vấn trực tiếp tại hội chợ triển lãm gai dầu và cần sa y tế tại Praha, Cộng Hòa Séc năm 2016:

https://www.facebook.com/groups/OPEN.MMJ/permalink/229871994126064/ 

Khối lượng thông tin trong các Podcast này quả thật rất lớn, dễ tiếp thu, dễ sử dụng, rất thực tế, nhân chứng sống với những hoàn cảnh khác nhau đã lên tiếng chân thực. Dự án biên/phiên dịch các bài phỏng vấn bệnh nhân sử dụng cần sa y tế này của nhóm  Việt Growers là một dự án phi lợi nhuận, tham gia vào thực hiện dự án có sự góp sức của các bạn:

Triệu Nga: Đánh máy sao lại transcript tiếng Anh & Biên dịch sang tiếng Việt
Dương Tùng: Biên tập bản dịch tiếng Việt
Trúc Giang: Đọc audio tiếng Việt
Phạm Anh: Giám sát dự án
Jindřich Bayer: Cố vấn dự án
Lê Ngọc Linh: Cắt ghép âm thanh 

TẬP 1: Giới thiệu Podcast Cannabis Health Radio và Câu chuyện của bà Corrie Yelland. 

Nguyên bản tiếng Anh:
Episode 1: Introduction & Corrie’s Story
https://cannabishealthradio.com/blog/2016/10/16/episode-1-introduction-corries-story/ 

Tải script tiếng Anh – Việt: 

https://www.facebook.com/groups/OPEN.MMJ/331369073976355/