Nhân chứng CSYT

Dự án thu thập nhân chứng Cần Sa Y Tế

Xin vui lòng lưu ý rằng đây là một dự án phi lợi nhuận, nếu bạn muốn đóng góp tiền bạc cho chúng tôi làm việc, vui lòng xem cụ thể tại đây: https://kienthuccansa.com/donate/

Để làm chứng rằng cần sa đã giúp được bạn hoặc gia đình bạn điều trị thành công một chứng bệnh cụ thể, bạn vui lòng gửi thư tới địa chỉ: [email protected]

Tại địa chỉ này nhóm Việt Growers sẽ nhận, xem xét và công bố nhân chứng trực tiếp trên website. Ai mà không thích các câu chuyện thành công như thế này? 

Nếu bạn muốn làm chứng, vui lòng gửi thông tin cụ thể về bệnh nhân kèm theo bệnh án/ xét nghiệm trước và sau khi điều trị với cần sa (các thông tin nhạy cảm sẽ được che đi). 

Mẫu gửi tới địa chỉ email [email protected]

Tên bệnh nhân:

Tuổi/ giới tính:

Địa chỉ (không bắt buộc):

Số điện thoại liên lạc (không bắt buộc): 

Chẩn đoán chính thức: 

Tình trạng bệnh trước khi sử cần sa (gửi kèm giấy tờ xét nghiệm và bệnh án nếu có thể):

Tình trạng bệnh sau khi sử dụng cần sa: (gửi kèm giấy tờ xét nghiệm và bệnh án nếu có thể):

Ý kiến cá nhân của người làm chứng:

Xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chỉ cập nhật các nhân chứng có đầy đủ giấy tờ xét nghiệm trước và sau khi sử dụng cần sa y tế để chứng thực cho những người đi sau tham khảo. 

Dưới đây là cập nhật danh sách nhân chứng cần sa y tế đã thu thập được (liên tục được cập nhật): 

(đang được cập nhật)